Van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie

De motivatie van creativiteit is dat jij vindt dat wat jij maakt goed is. De motivatie van commercieel is: anderen moeten het goed vinden wat jij maakt. Het is uiteindelijk zowel voor de organisatie als voor het individu van belang om creatief te zijn. Iedereen heeft immers een interne werkmotivatie, die los staat van externe beloning om te werken, zoals salaris. Vind die interne motivatie, benut je creativiteit en dat is je intrinsieke beloning! In creativiteit ben jij je eigen beloner!

Externe motivatie

Werkmotivatie is niet alleen afhankelijk van externe beloning en invloeden. Externe motivaties zijn alle redenen waarom je móet werken! Uiteraard werk je in de eerste plaats voor je loonstrookje, maar er is meer…! Door een sessie met een ervaren coach kun je jouw innerlijke motivatie naar boven halen. Daar begint de reis naar creativiteit!

Fase 1

Van externe motivatie om te werken naar een intrinsieke motivatie om te werken en je creativiteit te bevrijden! Voor iedereen bestaan er min of meer dezelfde externe motivaties om te werken: loon/salaris, behoefte aan waardering, erkenning/status. Niet iedereen zal vinden dat loon het belangrijkste is om voor te werken, misschien heeft erkenning of status een hogere prioriteit, maar over het algemeen kun je stellen dat het ontnemen (bijvoorbeeld door ontslag, of de dreiging daarvan) van deze basisbehoeftes als straf (pijnprikkel) gevoeld zal worden door iedereen. Zoals gezegd, een basisbehoefte is bijvoorbeeld dat anderen het goed vinden wat jij maakt. Met die beloningsbehoefte ben je wel commercieel, maar niet noodzakelijkerwijs creatief bezig. Je zal dus eerst de focus moeten omdraaien (INTERN) naar jezelf. Als je klaagt benut je niet je creativiteit!

Voorbeeld: ooit ben je zo begonnen in je eerste baan, vol enthousiasme en met die INNERLIJKE drive, dat speciale gevoel, die intrinsieke motivatie en creativiteit die je werk zo aangenaam maakte. En toen… gebeurde er iets op het werk, een gebeurtenis waardoor je werkplezier in gevaar kwam. Bijvoorbeeld: er kwam een nieuwe directeur met een nieuwe bedrijfsvoering. Er kwamen nieuwe regels of je initiatieven werden aan banden gelegd en je begon te klagen. Iedereen kent deze lastige EXTERNE INVLOEDEN. Het probleem is dat deze situaties zich altijd zullen blijven voordoen, of liever: je kunt daar niets aan dóen! En klagen helpt niet natuurlijk!

Fase 2

Het vinden en behouden van de INTRINSIEKE MOTIVATIE EN CREATIVITEIT waarmee elke nieuwe employee zijn of haar baan begint zou het eerste aandachtspunt moeten zijn van elk management, want met die gemotiveerde werknemer behaal je ook meer resultaat. Het vinden en behouden van die interne motivatie is echter behoorlijk moeilijk omdat vaak onbekend is hóe.

Terug naar overzicht

Praktische menskunde

Wat is de oorzaak dat mensen zo verschillend zijn? De één kan de hele dag geconcentreerd met iets bezig zijn en de volgende dag en zo jarenlang, terwi Lees artikel

Sporten maakt gelukkig

Het is bewezen dat sporten een mens gelukkig gemaakt. Wie regelmatig sport voelt zich beter in zijn vel. Naast dat je er ook een stuk beter uit ziet, voel je je z Lees artikel

Tips voor leidinggeven

Leiderschap is een essentiële vaardigheid voor elk succesvol bedrijf. Daarom kan een cursus leidinggeven Lees artikel

Waarom het nieuwe werken voor jou werkt

Het Nieuwe Werken is een verzamelnaam voor verschillende nieuwe manieren van werken die zijn ontstaan door de mogelijkheden die de informatie- en Lees artikel

Hoe bereik ik de klant en stel ik deze tevreden?

Naar aanleiding van een onderzoek naar wat mensen motiveert en démotiveert in werksituaties, kwamen wij tot de ontdekking dat het Lees artikel

Begrijpen van Emoties

Emoties zijn een fundamenteel onderdeel van de menselijke ervaring en spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Emotionele ontwikkeling is Lees artikel